Over K&M

STERK IN VERBINDING

Wij garanderen groei

K&M training en coaching is onze passie en dat voel je als je bij ons aan tafel zit! Wij zijn sterk in verbinding. Hiermee wakkeren wij jouw passie, jouw vuur aan, zowel op persoonlijke als zakelijk vlak.

 

Wie zijn wij?

Wij, Katja Koelemij en Maike Vermeulen, zijn al ruim 6 jaar actief met training en coaching en beschikken over diverse expertises. Dit doen we altijd gezamenlijk, waardoor we de klanten optimaal van dienst zijn! Twee verschillende persoonlijkheden, in twee verschillende fases van hun leven, maar met eenzelfde gedrevenheid voor de ander. Lees ons interview.

 

Meerwaarde

Je kunt pas echt voor jezelf kiezen als je weet waar jouw talenten liggen. Besef dat jij een meerwaarde bent voor de samenleving wanneer jij volledig in je kracht staat. Overtuig jezelf dat je ‘t waard bent. Dus kies voor de verandering in jezelf. Het gaat om het zien en benutten van de mogelijkheden die er altijd zijn!

 

Expertises

We beschikken over diverse expertises om de klant optimaal te coachen en trainen voor een gegarandeerd resultaat. Lees hieronder meer.

Daarnaast is K&M training-coaching geaccrediteerd en aangesloten bij de beroepsvereniging voor Integrale Vitaliteitkunde.

 • NLP (Neurolinguïstisch programmeren), methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering met als doel te leren hoe je veranderingen in je ervaringen, zoals herinneringen, emoties en gedrag kunt toepassen om een gewenst doel in je leven te behalen . Voor meer informatie, klik hier.
 • Metafysika, onze 'geestes-energie' beïnvloedt het lichaam/'materie' en niet omgekeerd. Alles wordt gestuurd en gestuwd van binnenuit. Wanneer we deze processen beter begrijpen, kunnen wij veranderingen aanbrengen in onszelf.
 • Het Enneagram is een Het enneagram is een model dat 9 persoonlijkheidstructuren onderscheidt en beschrijft. Deze 9 types kun je zien als 9 verschillende brillen waardoor naar dezelfde werkelijkheid wordt gekeken. Het doel van het werken met het enneagram is in de eerste plaats om jezelf beter te leren kennen. In de workshop geven we een eerste kennismaking met de 9 types. Je zult tevens een test doen om te achterhalen welk type jij hebt. Als je je automatische neigingen leert zien (en voelen) dan krijg je keuzeruimte. Ruimte om je patroon van denken, voelen en handelen te heroverwegen, soms zelfs los te laten. Je krijg zo meer innerlijke ruimte en vrijheid om bijv. met iets of iemand op andere wijze om te gaan dan je van nature geneigd bent te doen. Het enneagram is een krachtig hulpmiddel voor zelf management.
 • ACT (Acceptance and commitment therapy), hiermee wordt klanten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Voor meer informatie, klik hier.
 • Kunstzinnig dynamisch coachen, een methode gebaseerd op creativiteit en kunstzinnigheid. Het gebruik van deze overzichtelijke, beeldende methode leidt tot diepgaande inzichten en wezenlijke veranderingen in het leven of werk van klanten. Met 'Kunstzinnig dynamisch coachen' wordt gewerkt aan professionele en persoonlijke ontwikkeling met creatieve en kunstzinnige instrumenten. Iemand hoeft niet heel creatief of kunstzinnig te zijn om deze methode toe te passen: het gaat bij Kunstzinnig Dynamisch Coachen om authentiek, niet om artistiek. Voor meer informatie, klik hier.
 • Wet van de aantrekking - Dat waar je aandacht naar toe gaat, trek je aan. Het gaat erom dat je kan leren hoe je gebruik maakt van deze Universele wet, om daadwerkelijk aan te trekken wat jij wilt. Deze wet is net zo sterk als de wet van de zwaartekracht. Op het moment dat je leert visualiseren, maak je automatisch verbinding met datgene waar jij je aandacht op richt. Ook hierbij geldt; wat je voedt, groeit. Dit gebeurt vaak onbewust. Het wordt een uitdaging om je energie bewust te kanaliseren, en je focus op ‘overvloed’ te zetten.
 • HSP - Iemand die hooggevoelig is neemt alle kleine nuances, veranderingen en prikkels binnen én buiten zichzelf versterkt waar. Iemand met HSP vangt dus signalen beter, grondiger en duidelijker op. Met onze training en/of coaching leer je bewust(er) te worden van de prikkels waar jij of je kind in het dagelijks leven mee te maken hebt. Daarnaast besteden we aandacht aan hoe jij je energie beter leert beheren en daardoor bewuster kunt omgaan met prikkels in en om jou heen. Wat zijn jouw energieslurpers en -opladers?
 • Family counseling, het systemisch begeleiden van multi-stress gezinnen, zoals gezinnen die in meer of mindere mate ontwricht zijn door problematiek zoals verslaving, misbruik, angststoornissen, echtscheidingen, financiële en/of psychiatrische problematiek. De doelstelling is om volwassenen inzicht te geven in de patronen die zijn ontstaan, met als doel de balans binnen het systeem te herstellen. Het creëren van een steunend (sociaal) netwerk is daarbij van belang. Het betreft actieve ondersteuning aan familieleden en betrokkenen, in groepsverband en individueel.
 • Familie Opstellingen en Individuele opstellingen, dit is een krachtig middel om onbewuste, belemmerende en vaak onzichtbare patronen aan het licht te brengen en hier daadwerkelijk verandering in te brengen. Een opstelling dringt snel tot de kern van een probleem of patroon door en kan daardoor vele malen effectiever zijn dan (jaren) reguliere psychotherapie. Familieopstellingen helpen om te kunnen voelen en ervaren wat er werkelijk aan de hand is en hoe hier verandering in te brengen. Het geeft hernieuwde kracht en brengt verlichting bij allerlei uiteenlopende levensvragen. Individuele opstellingen zijn even effectief als opstellingen in groepen en ook dezelfde thema's kunnen uitgewerkt worden. De manier van werken is echter anders. Een individuele opstelling vindt namelijk plaats met uitsluitend de klant.
 • Reiki, dit is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen via handoplegging. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Het lichaam en geest krijgen weer voeding om zichzelf in balans te brengen. De kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in z’n vel zit, voelt het emotionele lichaam zich ook beter. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt, dan doet je lijf dat ook. Zo kom je weer in een opwaartse spiraal. Er treedt er een positieve verandering op bij jezelf en bij alles wat je doet. Dit heeft ook een positieve uitwerking op je hele omgeving. Voor meer informatie, klik hier.
 • Spiegelogie, de grondlegger van de spiegelogie, Willem de Ridder, zegt: 'De wetten van energie zijn heel simpel en begrijpelijk. Als je ergens energie in steekt, groeit de energie. Als ik mijn bankrekening spek, groeit mijn bankrekening. Heel simpel. Hoe meer koffie ik in mijn kopje schenk, hoe voller het kopje wordt. Toch hebben ouders ons precies het tegenovergestelde geleerd. Als wij een probleem hebben, dienen we dat probleem juist te lijf te gaan. We moeten van het probleem af zien te komen, door er tegen te vechten. Kortom, wij zijn er van overtuigd geraakt dat als we energie in het probleem stoppen, het probleem zal verdwijnen. Een kind voelt aan dat dit niet kan kloppen. Als je energie in een probleem stopt, groeit het probleem. Dat is een universeel grondbeginsel. De spiegelogie gaat er vanuit dat hoe jij de wereld ziet, exact is hoe de wereld zich aan jou laat zien. Er bestaat alleen jouw waarheid en die is dus maakbaar!'
 • De Universele wetten, deze worden gezien als de basis waaruit de mensheid kan evolueren naar een hoger bewustzijn. Voor meer informatie, klik hier.

 

K&M training-coaching

Prinses Irenestraat 14, 4424 AL Wemeldinge

KvK 51647478

AVG Privacyverklaring

Contactgegevens:

Katja Koelemij: 06 - 402 550 16

Maike Vermeulen: 06 - 512 453 08

contact@km-training-coaching.nl

Volg ons via social media: